Papirstop

Hvis der opstår papirstop i maskinen, vises [Fastsiddende papir.] på betjeningspanelet. Tryk på , og følg de angivne instruktioner om, hvordan du fjerner papirstoppet.
For detaljer om fjernelse af papirstop fra forskellige dele af maskinen henvises der til materialet nedenfor.
Papirskuffe, udskriftsbakke og bagside
Brug ikke magt til at fjerne det papir, der sidder fast, fra maskinen.
Hvis du bruger magt til at fjerne papiret, kan det resultere i personskade eller beskadige dele af maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du kontakte din forhandler eller servicerepræsentant. Hvis problemet fortsætter
Når alt papir, der har sat sig fast, er blevet fjernet
Du skal straks fjerne hænderne fra maskinen, så dit tøj og dine hænder ikke kommer i klemme mellem valserne.
Når du fjerner papirstop, må du ikke slukke for strømmen.
Data, der er i gang med at blive udskrevet, slettes, hvis du slukker for strømmen.
Hvis papiret bliver revet i stykker
Sørg for at fjerne det, så der ikke sidder stykker tilbage.
975X-06F