Baggrunden er generelt mørk

Udfør fejlfinding ved at kontrollere i følgende rækkefølge:
Er hvide områder let farvede?
Indstilling af [Forebyggelse af sløring] til [Til] kan måske løse problemet.
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet  [Menu]    [Justering/vedligeholdelse]    [Justér Billedekvalitet]    [Specialbehandling]    [Forebyggelse af sløring]    [Til]  
* Hvis du vælger [Til], kan udskriftstætheden blive reduceret.
Kontroller den resterende mængde toner i tonerpatronen.
Hvis den resterende mængde toner i tonerpatronen er lav, skal du udskifte tonerpatronen.
Kontrol af resterende mængde forbrugsstoffer
Udskiftning af tonerpatron
* Afhængigt af maskinens brugstilstand kan den faktiske resterende mængde toner være lavere end det angivne, eller delene kan være forringet.
975X-071