En maskine tilsluttet via WSD-porten vises ikke under driverinstallation

Udfør fejlfinding ved at kontrollere nedenstående punkter.
Kontroller maskinens indstillinger.
Konfigurer indstillingerne nedenfor, hvis de ikke er blevet konfigureret.
Maskinen skal genstartes for at kunne anvende indstillingerne.
Indstillinger for WSD-udskrivning og Multicast Discovery
Log på Fjern-UI i systemadministratortilstand [Indstillinger/registrering] [Netværksindstillinger] [WSD-indstillinger] [Rediger] vælg afkrydsningsfelterne [Brug WSD-print] og [Brug Multicast Discovery] [OK] genstart maskinen.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [WSD-indstillinger]
Kontroller operativsystemets netværksindstillinger.
Konfigurer indstillingerne nedenfor, hvis de ikke er blevet konfigureret.
I Windows skal du klikke på [] (Start) [] (Settings) [Netværk og internet] [Status] [Rediger egenskaber for forbindelse] [Netværksprofil] [Privat]
Kontroller, om driveren er installeret.
Brug følgende procedure til at kontrollere, om driveren til maskinen vises.
I Windows skal du klikke på [] (Start) [] (Settings) [Enheder] [Printere og scannere] kontroller om driveren er vist.
Hvis driveren vises, er den installeret. I dette tilfælde skal du afinstallere driveren og derefter geninstallere den.
Yderligere oplysninger om afinstallation og geninstallation af drivere kan findes i drivervejledningerne på hjemmesiden med de online vejledninger.
https://oip.manual.canon/
975X-07E