Ympäristötiedot, -määräykset ja -standardit

IPv6 Ready -logo

 
Tuotteen protokollapinolle on myönnetty IPv6 Forumin julkaisema IPv6 Ready -logo, Phase-2.

Komission säännöksen (EU) nro 801/2013, joka muuttaa säännöstä (EY) nro 1275/2008, edellyttämät tuotetiedot

Tuotteen virrankulutus verkkoon kytkettynä valmiustilassa, kun langalliset verkkoportit on liitetty ja kaikki langattomat verkkoportit ovat käytössä (jos käytettävissä samaan aikaan).
Mallinimi
Tuotteen virrankulutus verkkoon kytkettynä valmiustilassa
LBP122dw
Enintään 3,0 W
Yllä annetut arvot a ovat yhden satunnaisesti valitun laitteen todellisia arvoja ja saattavat siksi erota käytettävän laitteen arvoista. Lisävarusteena saatavia verkkoportteja ei joko ole kytketty tai aktivoitu mittausta tehtäessä.

WEEE- ja paristodirektiivit

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Käytettyjen väriainekasettien hävittäminen

Ympäristön suojelemista ja resurssien tehokkaampaa käyttämistä varten Canon edistää käytettyjen väriainekasettien talteenottoa ja kierrätystä. Ole mukana väriainekasettien talteenotossa (resurssien uudelleenkäyttö). Lisätietoja resurssien uudelleenkäytöstä on Canonin sivustolla:
global.canon/ctc
Kun hävität väriainekasetteja, pakkaa ne alkuperäisiin pakkauksiinsa väriaineen leviämisen estämiseksi ja hävitä kasetit paikallisten määräysten mukaisesti.
975Y-08K