Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laitteen asetuksiin tehdään muutoksia, asetuksen mukaan laite täytyy ehkä käynnistää uudelleen muutosten ottamiseksi käyttöön.
Jos muutat asetuksia käyttämällä joko käyttöpaneelia tai etäkäyttöliittymää, voit käynnistää laitteen uudelleen käyttämällä virtakytkintä.
Laitteen käynnistäminen uudelleen poistaa kaiken tulostamista odottavan datan.
 
1
Paina virtakytkintä.
Käyttöpaneeli sammuu ja virta katkaistaan.
Virran katkaisemiseen saattaa kulua muutama minuutti.
2
Odota virran katkaisemisen jälkeen vähintään 10 minuuttia ennen virtakytkimen painamista.
Laite käynnistyy.
975Y-01W