Tarvikeluettelo

Laitteen tarvikkeiden nimet ja tulostettavien arkkien määrä esitetään alla.
Lisäksi on ryhdyttävä varotoimiin, kun käsitellään ja säilytetään tarvikkeita. Katso myös Tärkeitä turvallisuusohjeita. Laitteen oppaat
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja ja osia.
 

Väriainekasetti

Mukana toimitettu väriainekasetti
Alla esitetään keskimääräinen arkkien määrä, joka voidaan tulostaa*1 toimitetulla väriainekasetilla.
*1 Keskimääräinen riittävyys perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin (yleisstandardi, joka liittyy ISO:n (International Organization for Standardization) julkaisemaan artikkeliin "Väriainekasetin riittävyyden määrittäminen yksivärisissä sähkövalokuvaustulostimissa ja monitoimilaitteissa, jotka voivat sisältää tulostinosia"), kun tulostetaan tavalliselle A4-kokoiselle paperille tulostustummuuden oletusasetuksilla.
700 arkkia
Vaihtoväriainekasetti
Alkuperäinen Canon-vaihtoväriainekasetti ja keskimääräinen tulostettavien*1 arkkien määrä esitetään alla.
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja.
*1 Keskimääräinen riittävyys perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin (yleisstandardi, joka liittyy ISO:n (International Organization for Standardization) julkaisemaan artikkeliin "Väriainekasetin riittävyyden määrittäminen yksivärisissä sähkövalokuvaustulostimissa ja monitoimilaitteissa, jotka voivat sisältää tulostinosia"), kun tulostetaan tavalliselle A4-kokoiselle paperille tulostustummuuden oletusasetuksilla.
Canon Cartridge 071
1200 arkkia
Canon Cartridge 071 H
2500 arkkia
Säilytä väriainekasettia alla olevien ohjeiden mukaisesti. Väriainekasetin säilyttäminen sopimattomassa paikassa tai ympäristössä saattaa aiheuttaa ongelmia, kuten tietojen menettämistä.
Säilytä avaamattomia ennen käyttöä.
Älä säilytä väriainekasettia pystyasennossa tai ylösalaisin.
Älä säilytä väriainekasettia seuraavissa paikoissa:
Paikassa, jossa on avotulta
Paikassa, johon kohdistuu suora auringonvalo tai kirkas valo viittä minuuttia pitempään
Paikassa, jossa ilmassa on paljon suolaa
Paikassa, jossa on runsaasti syövyttäviä kaasuja (esim. aerosolisuihkeita tai ammoniakkia)
Erittäin kuumassa ja/tai kosteassa paikassa
Paikassa, jossa lämpötila ja kosteus vaihtelevat huomattavasti, mikä saattaa aiheuttaa kondensaatiota
Hyvin pölyiset paikat
Lasten ulottuvilla
Paikat lähellä tuotteita, joihin magneettisuus vaikuttaa (esim. levykkeet tai levyasemat)
Säilytä pakkausmateriaali turvallisesti myöhempää käyttöä varten. Sitä tarvitaan esimerkiksi laitteen säilyttämiseen väriainekasetti poistettuna.
Canon pidättää oikein sijoittaa tai muotoilla uudelleen, lisätä tai poistaa pakkausmateriaalia ilman ennakkoilmoitusta.
Säilytä väriainekasettia seuraavissa olosuhteissa:
Säilytyslämpötila: -20 – 40 °C
Säilytyspaikan kosteus: 35–85 % RH (suhteellinen kosteus ilman kondensaatiota)*1
 
*1 Myös sallitulla säilytyspaikan kosteusalueella väriainekasetin sisään saattaa muodostua vesipisaroita (kondensaatiota), jos lämpötiloissa väriainekasetin sisä- ja ulkopuolella on eroa. Kondensaatio heikentää tulostuslaatua.
Varo väärennettyjä väriainekasetteja
Ota huomioon, että markkinoilla liikkuu väärennettyjä Canon-värikasetteja. Väärennetyn värin käyttö saattaa huonontaa tulostuslaatua tai laitteen suorituskykyä. Canon ei ole vastuussa mistään virhetoiminnosta, onnettomuudesta tai vahingosta, joka johtuu väärennetyn väriaineen käytöstä.
Lisätietoja on osoitteessa https://global.canon/ctc/.
Väriainekasetti täytyy ehkä vaihtaa, ennen kuin keskimääräinen tulostettavien arkkien määrä on saavutettu, asennusympäristön, tulostettavan paperikoon ja alkuperäisen tyypin mukaan.
Automaattisen sammutusajan määrittäminen oletusasetusta (4 tuntia) lyhyemmäksi saattaa lyhentää väriainekasetin käyttöikää.
975Y-069