Tarvikkeiden jäljellä olevan määrän tarkistaminen

Voit näyttää väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrän 10 %:n portain.
Tarkista väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrä tarkistaaksesi esimerkiksi, täytyykö sinun valmistella uusi väriainekasetti ennen suuren asiakirjan tulostamista.
* Väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrän näytettävä arvo on vain viitteellinen eikä välttämättä osoita todellista jäljellä olevaa määrää.
Tässä osiossa kerrotaan, miten nämä tiedot näytetään käyttöpaneelia käyttämällä.
Voit tarkistaa nämä tiedot myös käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta. Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)
1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Tilavalvonta] ja paina . Käyttöpaneeli
2
Paina [Laitteen tila]    [Kasetin taso]  .
Väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrä näytetään.
3
Tarkista väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrä.
Voit määrittää asetukset ilmoittamaan uuden väriainekasetin valmistelemisesta, kun nykyinen väriainekasetti saavuttaa tietyn määrän. [Kas. valm.ilm. näytön ajoitus Ilmoita]
975Y-068