Etupuoli

Väriainepaikan kansi

Avaa väriainepaikan kansi, kun vaihdat väriainekasettia.
Väriainekasetin vaihto

Käyttöpaneeli

Käytä näyttöä ja näppäimiä laitteen käyttämiseen ja toimintojen ja tilan tarkistamiseen. Käyttöpaneeli

Virtakytkin

Kytkee laitteen virran päälle ja pois päältä. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paperikasetti

Lisää paperikasettiin normaalisti käyttämääsi paperia. Paperikasetti

Paperin pysäytin

Avaa paperin pysäytin estääksesi paperin putoamisen luovutustasolta.

Tuuletusaukot

Laitteen sisällä oleva ilma poistuu tuuletusaukkojen kautta laitteen sisäosien jäähdyttämiseksi.
Älä aseta esineitä tuuletusaukkojen lähelle, sillä ne voivat estää ilmanvaihdon.

Luovutustaso

Tulostettu paperi poistetaan luovutustasolle.

Etukansi

Avaa etukansi, kun lisäät paperia paperikasettiin.
Puhdista pinta säännöllisesti laitteen tehokkaan käytön varmistamiseksi.
Laitteen pinnan puhdistaminen
975Y-005