Tulostustyön tilan ja lokin tarkasteleminen

Laitteen käsittelemiä prosesseja, tulostus mukaan lukien, hallitaan töinä. Tarkistamalla töiden tilan ja lokin voit määrittää, suoritettiinko tulostustyö oikein ja esiintyneiden virheiden syyn.
* Jos lokia ei ole asetettu näkyväksi, voit tarkistaa vain tulostustyön tilan. [Näytä työloki]
Tässä osiossa kerrotaan, miten nämä tiedot näytetään käyttöpaneelia käyttämällä.
Voit tarkistaa nämä tiedot myös käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta. Käytön ja lokien tarkistaminen etäkäyttöliittymällä
1
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Tilavalvonta]  . [Koti]-näyttö
[Tilavalvonta] -näyttö tulee esiin.
2
Valitse [Tulostustyö] ja paina .
3
Tarkista tulostustyön tila ja loki.
Tulostustyön tilan tarkasteleminen
1
Valitse [Työn tila] ja paina .
2
Valitse työ, jonka tiedot haluat näyttää, ja paina .
Työn tiedot näytetään.
3
Näytä tiedoston nimi, käyttäjänimi ja muut tiedot.
Käytettävän merkkityypin mukaan tiedoston nimeä ja käyttäjänimeä ei välttämättä näytetä oikein.
Tulostustyön lokin tarkasteleminen
1
Valitse [Työloki] ja paina .
2
Valitse työ, jonka tiedot haluat näyttää, ja paina .
Työn tiedot näytetään.
3
Näytä tiedoston nimi, käyttäjänimi ja muut tiedot.
Käytettävän merkkityypin mukaan tiedoston nimeä ja käyttäjänimeä ei välttämättä näytetä oikein.
Jos tulostustyön lokissa näkyy virhetietoja
Tulostus peruutettiin, tai virhe tapahtui.
Jos näytetään kolminumeroinen luku, jonka alussa on "#" (virhekoodi), voit tarkistaa syyn ja ratkaisun käyttämällä virhekoodia. Virhekoodi tulee näkyviin
975Y-032