Valmistautuminen tulostamaan tietokoneesta

Asenna tulostinajuri tietokoneeseen, jota käytetään tulostamiseen. Ohjelmiston ja ajurien asentaminen tietokoneeseen
Tulostuspalvelimen käyttäminen Windowsissa
Asenna tulostinajuri käyttämällä tulostuspalvelinta.
Kaksoisnapauta tulostuspalvelimen jaettua kansiota ja asenna tulostinajuri noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jaetun tulostimen näyttäminen tulostuspalvelimessa
Portin tyypin ja numeron muuttaminen (Windows)
Jos laite määritetään olemaan käyttämättä LPD- tai RAW-protokollaa tai jos portin numero muuttuu, myös tietokoneen asetuksia täytyy ehkä muuttaa. Portin tyypin ja numeron muuttaminen
Jos laitteen IP-osoite vaihdetaan tulostinajurin asennuksen jälkeen
Uusi portti täytyy lisätä. Portin lisääminen
Jos et tiedä, mitä porttia käytetään, katso:
Tulostinportin näyttäminen
macOS-järjestelmässä laite täytyy rekisteröidä uudelleen Mac-tietokoneessa. Katso lisätietoja laitteen rekisteröimisestä ajurin käyttöoppaasta online-opassivustolla.
https://oip.manual.canon/
* Jos käytetään DHCP:tä hankkimaan laitteen IP-osoite automaattisesti, IP-osoite saattaa vaihtua automaattisesti.
975Y-02K