Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon reititintä hakemalla (tukiaseman asennusmenetelmä)

Hae langattoman lähiverkon reititin (tukiasema), johon muodostetaan yhteys, ja syötä verkkoavain.
Jos yhteys muodostetaan käyttämällä tukiaseman asennusmenetelmää, seuraavat todennus- ja salausmenetelmät asetetaan:
WEP-todentamismenetelmä: Avoin järjestelmä
WPA/WPA2-salaus: AES-CCMP tai TKIP asetetaan automaattisesti valitun langattoman lähiverkon reitittimen mukaan.
Jos haluat määrittää eri todennus- tai salausmenetelmän, käytä manuaalista asennusmenetelmää. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon asettamalla tiedot (manuaalinen asennusmenetelmä)
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan yhteyden muodostamiseen langattomaan lähiverkkoon.
Tarvittavat valmistelut
Valmistele yhteyden muodostamiseen käytettävän langattoman lähiverkon reitittimen tiedot (SSID tai verkkoavain) ja pidä ne saatavilla Yhteyteen tarvittavat langattoman lähiverkon reitittimen tiedot
Kun muodostetaan yhteys langattoman lähiverkon reitittimeen, joka tukee WPA-EAP- tai WPA2-EAP-suojausstandardia, määritä IEEE 802.1X. IEEE 802.1X:n käyttäminen
1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko] ja paina . [Koti]-näyttö
2
Paina [Yleisasetukset    [Verkko]    [Langattoman lähiverkon asetukset]  .
[Valitse verkko] -näyttö tulee esiin.
Jos kirjautumisnäyttö tulee esiin, syötä järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN ja paina sitten [<Kirjaudu sisään>]  . Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi
Jos ilmoitus [Otetaanko WLAN käyttöön?] tulee esiin, valitse [Kyllä] ja paina .
Jos ilmoitus [Tukiasemaa ei löydy.] tulee esiin, tarkista, että reititin on löydettävissä. Yhteyttä langattomaan lähiverkkoon ei voi muodostaa
3
Valitse yhdistettävän langattoman lähiverkon SSID ja paina .
Verkkoavaimen syöttönäyttö tulee esiin.
Jos valitaan WPA-EAP- tai WPA2-EAP-suojausstandardia tukevan langattoman lähiverkon reitittimen SSID, ilmoitus [IEEE 802.1X -arvoja käytetty yhteydessä.] tulee esiin. Paina ja siirry vaiheeseen 4.
Jos reititintä, johon halutaan muodostaa yhteys, ei löydy, tarkista, että reititin on löydettävissä. Yhteyttä langattomaan lähiverkkoon ei voi muodostaa
4
Syötä verkkoavain ja paina [<Käytä>]  .
5
Paina [Kyllä]  .
6
Kun käyttöpaneelissa näkyy [Yhdistetty.], paina .
Kun laite on yhdistetty langattoman lähiverkkoon, [Koti]-näytössä näkyy [].
7
Odota muutama minuutti.
Oletusarvoisesti IP-osoite määritetään automaattisesti.
Jos haluat käyttää tiettyä IP-osoitetta, määritä se manuaalisesti.
IPv4-osoitteiden asettaminen
IPv6-osoitteiden asettaminen
Jos toimenpiteen aikana esiin tulee virheilmoitus eikä yhteyttä voida muodostaa
Paina , tarkista yhdistettävän reitittimen tiedot (SSID tai verkkoavain) ja toista menettely vaiheesta 3 alkaen.
975Y-014