Langattomaan lähiverkkoon ei voi muodostaa yhteyttä

Vaihda kiinteästä lähiverkkoyhteydestä langattomaan lähiverkkoyhteyteen verkkoasetuksia käyttämällä.
1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko] ja paina . [Koti]-näyttö
2
Paina [Yleisasetukset]    [Verkko]   [Valitse kiinteä/langaton lähiverkko]  .
[Valitse kiinteä/langaton lähiverkko] -näyttö tulee esiin.
Jos kirjautumisnäyttö tulee esiin, syötä järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN ja paina sitten [<Kirjaudu sisään>]  . Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi
3
Paina [Langaton lähiverkko]  .
Ilmoitus [Asetukset tehty.] tulee esiin.
4
Yhdistä laite langattomaan lähiverkkoon. Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon
5
Asenna ajuri tietokoneeseen, jolla laitetta käytetään.
Kun laite vaihdetaan kiinteästä lähiverkkoyhteydestä langattomaan lähiverkkoyhteyteen, kaikki asennetut ajurit täytyy poistaa ja asentaa sitten uudelleen.
Katso tietoja ajureiden poistamisesta ja asentamista ajurioppaasta online-opassivustolla.
https://oip.manual.canon/
975Y-07J