Laitteen IP-osoitetta ei löydy

Näytä IP-osoite noudattamalla seuraavia ohjeita:
IPv4-osoitteen näyttäminen
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö  [Tilavalvonta]   [Verkon tiedot]    [IPv4]    näytä asetus.
IPv6-osoitteen näyttäminen
Käyttöpaneelin [Koti]-näyttö  [Tilavalvonta]   [Verkon tiedot]    [IPv6]    näytä asetus.
Jos IP-osoitteena näkyy "0.0.0.0"
Sopivaa IP-osoitetta ei ole asetettu. Aseta IP-osoite uudelleen.
IPv4-osoitteiden asettaminen
IPv6-osoitteiden asettaminen
975Y-07R