Märkide sisestamine

Valige ekraanil kuvatud klahvide abil tähed ja numbrid, mida soovite sisestada, ja vajutage , et märke sisestada.
Saate sisestada tähti, numbreid ja sümboleid.
Märgi tüübi muutmine
Vajutage [Sisestusrežiimi vahetamine]  , valige märgi tüüp ja seejärel vajutage .
Kursori liigutamine
Valige ekraanil [] või [] ja seejärel vajutage .
Märkide kustutamine
Vajutage ekraanil []  , et kustutada üks märk.
Kui [] või [] ei kuvata, kustutatakse kõik märgid, kui vajutate []  .
Tühikute sisestamine
Vajutage [Tühik]  .
Tühiku sisestamiseks võite ka viia kursori märkide lõppu ja vajutada [ .
9760-024