Tarbetute paberiformaatide peitmine

Paberi sätete kuval kuvatakse sageli kasutatavad registreeritud paberiformaadid. Kui seal kuvatakse tarbetuid formaate, saate need peita, et muuta paberiformaadi valimine lihtsamaks.
Peidetud paberiformaadi valimiseks vajutage [Muu suurus] paberi sätete kuval.
Määrake sätted juhtpaneeli kaudu. Sätteid ei saa määrata arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides).
1
Valige [Menüü] juhtpaneeli kuval [Avamenüü] ja vajutage . [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Paberiseaded]    [Sagelikasutatavate paberisuuruste valik]  .
Ilmub kuva [Sageli kasut. suurused].
3
Vajutage [Sahtel 1] ja vajutage .
4
Tühjendage nende paberiformaatide märkeruudud, mida soovite peita, ja vajutage [<Rakenda>]  .
Paberiformaate, mille märkeruudud on tühjad, ei kuvata paberi sätete kuval.
9760-02F