Trumli puhastamine

Kui väljaprintidel on plekke, võib trummel olla määrdunud. Puhastage trumlit järgmise protseduuriga.
Trumlit ei saa puhastada, kui andmed ootavad printimist.
1
Valige [Menüü] juhtpaneeli kuval [Avamenüü] ja vajutage . [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Seadistamine/hooldus]    [Hooldus]    [Trumli puhastus]  .
Ilmub kuva [Trumli puhastus].
3
Valige [Alusta] ja vajutage .
Toimub puhastamine.
Kui puhastamine on lõpetatud, ilmub sõnum [Lõpetatud.] ja seejärel kuva [Hooldus].
9760-065