Kinnitussõlme puhastamine

Kui väljaprintidel on plekke, võib kinnitussõlm olla määrdunud. Sellisel juhul saate kinnitussõlme paberi abil puhastada.
Kinnitussõlme ei saa puhastada, kui andmed ootavad printimist või toonerikasseti kasutusiga on lõppenud.
Vajalikud ettevalmistused
Kontrollige, et toonerikassetis oleks piisavalt toonerit. Järelejäänud kulutarvikute hulga kontrollimine
1
Valige [Menüü] juhtpaneeli kuval [Avamenüü] ja vajutage . [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Seadistamine/hooldus]    [Hooldus]    [Kinnitussõlme puhastus]  .
Saadaolevad paberiformaadid ja tüübid kuvatakse kinnituskuval.
3
Kontrollige, et saadaolev paber oleks laaditud, ja seejärel vajutage .
Paber söödetakse seadmesse ja puhastamine algab.
Kui puhastamine on lõpetatud, väljastatakse prinditud kujutisega (muster) paber.
9760-064