Tarvikute vahetamine

Asendage tarvikud, kui juhtpaneeli ekraanile või rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuvale ilmub sõnum tarvikute kohta või kui prindikvaliteet halveneb.
Tarvikute allesjäänud kogust saate vaadata juhtpaneelil ja rakenduses Remote UI (Kaugkasutajaliides). Tarvikute nimed ja prinditavate lehekülgede arvu leiate tarvikute loendist.
9760-066