Paberisahtel

Asetage paberisahtlisse seda tüüpi paber, mida tavaliselt kasutate. Paberi laadimine paberisahtlisse

Paberijuhikud

Seadke paberijuhikud paberi servade vastu, et paber õigesti paigale seada.

Paberikaas

Avage paberikaas, kui panete paberit paberisahtlisse.
9760-008