Бележка

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
CANON INC. НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ТУК, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА, УМЕСТНОСТ ЗА ТЪРГУВАНЕ, УМЕСТНОСТ ЗА КОНКРЕТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТНИ ПРАВА. CANON INC. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, НИТО ЗА ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОВА РЪКОВОДСТВО.
Ако не можете да видите ръководството в PDF формат, изтеглете Adobe Acrobat Reader от уебсайта на Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
9762-08L