Търговски марки и авторски права

Търговски марки

Adobe, Acrobat и Reader са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или в други държави.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc. AirPrint и логото AirPrint са търговски марки на Apple Inc.
iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и в други държави и се използва по лиценз.
Mopria®, логото Mopria® и логото Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и марки за услуги на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и в други държави. Неоторизираната им употреба е строго забранена.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook и Android са търговски марки на Google LLC.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems’ implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a “PostScript printing device,” “PostScript display device,” or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Всички наименования на марки и продукти, които се появяват в този документ, са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните им собственици.

Авторско право

Възпроизвеждането на съдържанието на този документ изцяло или частично без разрешение е забранено.

Правни ограничения за използването на вашия продукт и използването на изображения

Използването на вашия продукт за сканиране, отпечатване или по друг начин възпроизвеждане на определени документи и използването на такива изображения, като сканирани, отпечатани или възпроизвеждани по друг начин от вашия продукт, може да бъде забранено от закона и да доведе до наказателна и/или гражданска отговорност. По-долу е даден неизчерпателен списък на тези документи. Този списък е даден само с ориентировъчна цел. Ако не сте сигурни относно законността на използването на вашия продукт за сканиране, отпечатване или по друг начин възпроизвеждане на конкретен документ и/или за използването на сканираните, отпечатани или възпроизвеждани по друг начин изображения, трябва да се консултирате предварително с вашия правен съветник за насоки.
Книжни пари
Пътнически чекове
Парични ордери
Талони за храна
Депозитни сертификати
Паспорти
Пощенски марки (анулирани или неанулирани)
Имиграционни документи
Идентифициращи значки или отличителни знаци
Марки за вътрешни приходи (анулирани или неанулирани)
Селективна услуга или чернови на документи
Облигации или други удостоверения за дълг
Чекове или чернови, издадени от правителствени агенции
Стокови сертификати
Лицензи за моторни превозни средства и свидетелства за собственост
Защитени с авторско право произведения/Произведения на изкуството без разрешение на собственика на авторското право
 
V_220726
9762-08R