Въвеждане на знаци

Използвайте екранните клавиши, за да изберете буквите и цифрите, които искате да въведете, и след това натиснете , за да въведете знаците.
Можете да въвеждате букви, числа и символи.
Промяна на типа на знак
Натиснете [Превключване на режима на въвеждане]  , изберете типа на знака и след това натиснете .
Преместване на курсора
Изберете [] или [] на екрана и след това натиснете .
Изтриване на знаци
Натиснете []   на екрана, за да изтриете един знак.
Ако [] или [] не са показани, натискайки []   се изтриват всички знаци.
Въвеждане на интервали
Натиснете [Интервал]  .
Също така можете да въведете интервал, като преместите курсора до края на знаците и натиснете [ .
9762-024