Преместване на устройството

Устройството е тежко. Когато премествате устройството за почистване или при смяна на мястото му, не забравяйте да изпълните процедурата по-долу, за да предотвратите нараняване, злополука или повреда на устройството.
Ако устройството трябва да се транспортира за преместване, отстраняване от употреба и т.н., предприемете следните стъпки, за да предотвратите повреди и неизправности по време на транспортирането:
Извадете тонер касетата.
Опаковайте устройството сигурно в оригиналната му опаковка (кутия) и опаковъчни материали.
1
Изключете устройството. Изключване на устройството
При изключването на устройството се изтриват всички данни, чакащи за отпечатване.
2
Изключете захранващия кабел в показания ред.
3
Изключете всички кабели и шнурове, свързани към устройството.
* Броят на свързаните кабели и шнурове варира в зависимост от средата на употреба.
4
Когато премествате устройството на голямо разстояние, извадете тонер касетата, за да се предотврати разсипването на тонер. Смяна на тонер касетата
5
Отворете капака за хартия и извадете хартията.
Ако водачите на хартията са изтеглени, върнете ги така, че да влязат в касетата.
6
Затворете предния капак и всички други отворени компоненти.
7
Повдигнете устройството, за да го преместите.
Устройството е тежко. Относно размерите и теглото на устройството вижте основните спецификации. Основни спецификации
8
Внимателно спуснете устройството.
Относно процедурата за инсталиране след преместване вижте „Ръководство за настройка“. Ръководства на устройството
9762-06C