Задна страна

Вентилационни отвори

Въздухът от вътрешността на устройството се изпуска през вентилационните отвори, за да се охлади вътрешността.
Не поставяйте предмети до вентилационните отвори, тъй като това може да попречи на вентилацията.

Заден капак

Отворете задния капак, когато в устройството има заседнала хартия.

Етикет с номиналните стойности

Този етикет показва серийния номер, който е необходим, когато правите запитвания за устройството.

Електрически контакт

Свържете захранващия кабел в електрическия контакт.

USB порт (за свързване на компютър)

Можете да свържете компютър към USB порта с помощта на търговски USB кабел.

LAN порт

Можете да свържете устройството към кабелна LAN с помощта на търговски Ethernet кабел, свързан към LAN порта.
9762-006