Касета за хартия

Заредете хартията, която обикновено използвате, в касетата за хартия. Зареждане на хартия в касетата за хартия

Водачи за хартия

Подравнете водачите за хартия спрямо краищата на хартията, за да поставите правилно хартията.

Капак на хартията

Отворете капака на хартията, когато зареждате хартия в касетата за хартия.
9762-008