Спецификации

Спецификациите подлежат на промяна с цел подобряване на продукта и съдържанието може да бъде актуализирано в зависимост от продуктите, пуснати в бъдеще. За подробности относно информацията за продукта вж. уебсайта на Canon.
https://global.canon/
Спецификации на основното устройство
Основни спецификации
Спецификации на функциите
Спецификации за печат
Мрежови спецификации
Спецификации на функциите за сигурност и управление
Работна среда и поддържан софтуер и сървъри
Поддържана среда
9762-00C