По-ефективни операции

Можете да отпечатвате данни дори в среда, където компютърът не може да се използва.
Отпечатване на данни без използване на компютър
Можете да отпечатвате данни от мобилно устройство, свързано към устройството, докато използвате приложение. Устройството поддържа директна връзка, което позволява лесно настройване на връзката между него и мобилното устройство, без да се налага да използвате безжичен LAN маршрутизатор.
Свързване с мобилни устройства и интегриране с облачна услуга
 
Чрез услугата за попълване на тонера новите тонер касети се доставят автоматично преди изчерпване на наличните.
* Използването на услугата за попълване на тонера изисква предварителна регистрация при избрани търговци на дребно.
 
9762-00S