Настройка на дата и час

Настройте датата и часа за устройството. Зададените тук дата и час се използват като справочни за функциите, използвайки информация за дата и час и следователно те трябва да бъдат зададени точно.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На операционния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [Настройки на таймер/енергия]
1
Влезте в Отдалечения ПИ. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Timer Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Timer Settings].
4
Въведете текущата дата и час.
5
Задайте часовата зона според региона, където се използва устройството.
Комуникацията през Интернет се основава на правилното задаване на UTC (Координираното универсално време ). UTC е координирано универсално време, което е стандартно за всички части на света. Има разлика във времето в зависимост от държавата или региона, където се използва устройството.
6
Задайте лятно часово време, ако е необходимо.
Поставете отметка в квадратчето [Use Daylight Saving Time], ако устройството е в държава или регион с лятно часово време и след това задайте началната и крайната дата.
7
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
8
Излизане от Отдалечения ПИ.
9762-04C