Използване на специално приложение за отпечатване (Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon))

За отпечатване можете да използвате специалното приложение за Canon Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon).
Съвместими операционни системи и сайт за изтегляне
Вж. уебсайта на Canon.
https://global.canon/gomp/
Употреба
Свържете мобилно устройство към устройството.Свързване на мобилно устройство към устройството
Регистрирайте устройството на Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon).
Когато мобилното устройство е свързано към устройството чрез LAN, за да регистрирате устройството на Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon), трябва да имате информация за IP адреса на устройството.
Можете да видите IP адреса с [Меню] на контролния панел    [Мобилен портал]    [Извеждане на име/IP адрес на устройств.]  .
За подробности относно регистрирането на устройството и печатане вижте елемента от менюто Помощ в приложението.
9762-03A