Подготовка за използване на Универсален печат

Конфигурирайте устройството, за да може да използва услугата в облака на Microsoft, Универсален печат, и регистрирайте устройството на всеки компютър, който ще се използва за печат.
Трябва да сте регистриран потребител на Microsoft 365 и да използвате Azure Active Directory.
9762-02S