Генериране на ключ и сертификат

Генерирайте ключа и сертификата, необходими за TLS-криптирана комуникация на устройството. За самогенерирания ключ се използва самоподписан сертификат.
За алгоритъма на ключовете и сертификатите, които могат да бъдат генерирани с това устройство, вижте спецификациите на самостоятелно генерирания ключ и самоподписания сертификат. Ключове и сертификати
Генерирайте ключ и сертификат с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Не можете да използвате операционния панел за генериране на ключ и сертификат.
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Device Management] [Key and Certificate Settings] [Generate Key].
Извежда се екранът [Generate Key].
4
Изберете [Network Communication] и щракнете върху [OK].
Извежда се екранът [Generate Network Communication Key].
5
В [Key Settings] въведете името на ключа и изберете алгоритъма за подпис и ключ.
Въведете името на ключа, като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци.
За алгоритъма на ключа изберете [RSA] или [ECDSA], и изберете дължината на ключа от падащото меню. Колкото по-дълга е дължината на ключа, толкова по-надеждна е сигурността, но това забавя обработката на комуникацията.
6
В [Certificate Settings] задайте информация за сертификата.
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]/[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Въведете началната и крайната дата на периода на валидност на сертификата.
[Country/Region]
Изберете [Select Country/Region] и след това изберете държавата или региона от падащото меню, или изберете [Enter Internet Country Code] и въведете кода на държавата.
[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]
Въведете елементите, като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци.
[Common Name]
Въведете името на темата на сертификата, ако е необходимо, като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци. Това съответства на Общото име (CN).
7
Щракнете върху [OK].
Генерираният ключ и сертификат се добавят към [Registered Key and Certificate] на екрана [Key and Certificate Settings].
8
Излизане от Отдалечения ПИ.
Преглед и проверка на подробна информация за генериран сертификат
Когато щракнете върху името на ключа (или иконата със сертификат) в [Registered Key and Certificate] на екрана [Key and Certificate Settings] се появяват подробности за сертификата.
На екрана с подробности за сертификата щракнете върху [Verify Certificate], за да проверите дали сертификатът е валиден.
Когато ключът и сертификатът не могат да бъдат изтрити
Не можете да изтриете използвания ключ и сертификат. Деактивирайте използваната функция или ги изтрийте след преминаване към друг ключ и сертификат.
9762-03Y