Деактивиране на HTTP комуникация

Препоръчително е да деактивирате HTTP комуникацията, когато използвате само USB връзка или когато не използвате функции, които изискват HTTP комуникация, като например Отдалечен ПИ, WSD печат и AirPrint.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на операционния панел.
Можете също да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)
Изискват се администраторски права.
1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Предпочитания]    [Мрежа]    [TCP/IP настройки]    [Използване на HTTP]  .
Извежда се екранът [Използване на HTTP].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [<Вход>]  . ИД и ПИН на системния мениджър
3
Натиснете [Изкл.]    [Да]  .
9762-049