Предотвратяване на връзка с компютър чрез USB порт

Можете да деактивирате USB порта за компютърна връзка на гърба на устройството, за да намалите риска от външно свързване, без да преминавате през мрежа с мерки за сигурност.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [USB настройки]
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [External Interface Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit External Interface Settings].
4
Изчистете квадратчето за отметка [Use as USB Device] и щракнете върху [OK].
5
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
9762-047