Избор на кабелна или безжична LAN мрежа

Задайте дали устройството да се свързва към мрежата чрез кабелна или безжична LAN мрежа.
Ако искате да превключите от кабелна LAN на безжична LAN мрежа, можете да направите настройката по време на процедурата за свързване към безжична LAN мрежа. Свързване към безжична LAN мрежа
* Не можете да се свържете към кабелна и безжична LAN мрежа едновременно.
Използвайте операционния панел, за да конфигурирате настройките. Не можете да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
Изискват се администраторски права.
1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Предпочитания]    [Мрежа]    [Избор на кабелна/безжична LAN]  .
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [<Вход>]  . ИД и ПИН на системния мениджър
3
Изберете [Кабелна LAN] или [Безжична LAN], и натиснете .
Появява се съобщението [Настройките са приложени.].
След това се свържете към кабелна или безжична LAN.
Свързване към кабелна LAN мрежа
Свързване към безжична LAN мрежа
При превключване между кабелна и безжична LAN мрежа
Всички инсталирани драйвери трябва да бъдат деинсталирани и след това инсталирани отново.
За подробности относно деинсталирането и инсталирането на драйвери вижте ръководството за драйвери на уеб сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
9762-00Y