Проверка на елементите, които могат да бъдат конфигурирани на устройството и техните настройки

Можете да отпечатате списъка с потребителски данни и списъка с данни на системния мениджър, за да проверите елементите, които могат да бъдат конфигурирани на устройството, и техните настройки.
Отпечатване и преглед на отчети и списъци
Списък с потребителски данни
Показва настройките, които не изискват администраторски права.
Списък с данни за системния мениджър
Показва настройките, които изискват администраторски права.
9762-087