Не може да се превключи към безжична LAN

Използвайте мрежовите настройки, за да превключите от кабелна LAN връзка към безжична LAN връзка.
1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Предпочитания]    [Мрежа]   [Избор на кабелна/безжична LAN]  .
Извежда се екранът [Избор на кабелна/безжична LAN].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [<Вход>]  . ИД и ПИН на системния мениджър
3
Натиснете [Безжична LAN]  .
Появява се съобщението [Настройките са приложени.].
4
Свържете устройството към безжична LAN. Свързване към безжична LAN мрежа
5
Инсталирайте драйвера на компютъра, който ще използва устройството.
Когато превключвате устройството от кабелна LAN връзка към безжична LAN връзка, всички инсталирани драйвери трябва да бъдат деинсталирани и след това инсталирани повторно.
За подробности относно деинсталирането и инсталирането на драйвери вижте ръководството за драйвери на уеб сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
9762-07J