Не можете да намерите IP адреса на устройството

Вижте IP адреса, като използвате следната процедура:
Преглед на IPv4 адреса
На екран [Начало] на работния панел  [Статус монитор]   [Мрежова информация]    [IPv4]    вижте настройката.
Преглед на IPv6 адреса
На екран [Начало] на работния панел  [Статус монитор]    [Мрежова информация]    [IPv6]    вижте настройката.
Ако IP адресът се показва като „0.0.0.0“
Не е зададен подходящ IP адрес. Задайте отново IP адреса.
Задаване на IPv4 адреси
Задаване на IPv6 адреси
9762-07R