Разпечатките са изкривени

Този симптом може да се появи, когато водачите на хартията са подравнени, но твърде хлабави или прекалено стегнати. Проверете водачите на хартията и ги подравнете според ширината на хартията. Зареждане на хартия
9762-074