Печатането е бавно

Отнема време, докато се отпечата първата страница. Скоростта на печатане може да е по-бавна след непрекъснат печат или печат върху тясна хартия, за да се даде възможност за регулиране на температурата или качеството на изображението на устройството.
Във всички останали случаи може да е възникнала грешка. Отстранете неизправностите, като проверите следните неща по-долу.
Проверете ориентацията на хартията.
Този симптом може да се появи в зависимост от ориентацията на хартията. Променете ориентацията на хартията, ако е възможно. Зареждане на хартия
9762-082