Настройка

Това е списък с проблеми, които могат да възникнат по време на настройката на устройството. Проверете как да отстраните проблема въз основа на симптома.

Проблеми по време на инсталиране на драйвери

Проблеми с безжична LAN и кабелна LAN връзка

Не може да се свърже с безжична LAN
Проверете дали устройството може да се свърже с мрежата.
Не може да се свърже с безжична LAN
Не може да се свърже с кабелна LAN
Настройката на IP адреса може да е неуспешна. Задайте отново IP адреса.
Задаване на IPv4 адреси
Задаване на IPv6 адреси
Не може да се свърже към безжична и кабелна LAN едновременно
Не можете да свържете устройството към безжична и кабелна LAN едновременно. Можете да го свържете към USB и безжична LAN, или USB и кабелна LAN едновременно.
Не мога да се свържа чрез TLS криптиране
Ако зададете версия на TLS, която не се поддържа от операционната система OS, браузъра или друг софтуер, няма да можете да се свържете с устройството, използвайки TLS криптиране.
Актуализирайте вашата операционна система OS и другия софтуер или постепенно намалявайте версията на TLS, докато успеете да се свържете с устройството. Имайте предвид обаче, че понижаването на версията на TLS може да доведе до свързана среда, която не е защитена с адекватна защита.
Използване на TLS

Проблеми с USB връзката

Компютърът не може да комуникира с устройството
Опитайте следното:
Сменете USB кабела. Ако USB кабелът е дълъг, сменете го с къс.
Ако използвате USB концентратор, свържете устройството директно към компютъра с помощта на USB кабел.
9762-07C