Використання проксі-сервера

Використання проксі-сервера для підключення до мережі не лише полегшує керування зв’язком із зовнішніми мережами, але й блокує несанкціонований доступ та посилює захист від вірусів, гарантуючи посилену безпеку.
Налаштуйте ці параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері. Панель керування не призначена для налаштування параметрів.
Вам необхідно мати права адміністратора на комп’ютері.
Необхідні підготовчі операції
Підготуйте такі дані: адреса, номер порту й дані для автентифікації проксі-сервера.
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Клацніть [Network Settings] [Proxy Settings] [Edit].
Відобразиться екран [Edit Proxy Settings].
4
Встановіть прапорець [Use Proxy].
5
Введіть адресу та номер порту проксі-сервера.
В полі [HTTP Proxy Server Address] введіть IP-адресу та ім’я хоста.
У полі [HTTP Proxy Server Port Number] введіть номер порту.
6
Задайте необхідний діапазон та вкажіть дані для автентифікації відповідно до ваших умов експлуатації.
Якщо використовується проксі-сервер, також призначений для зв’язку з пристроями в тому ж самому домені
Встановіть прапорець [Use Proxy within Same Domain].
Якщо для підключення до проксі-сервера необхідна автентифікація
Встановіть прапорець [Use Proxy Authentication] та введіть ім’я користувача, що служитиме для автентифікації, використовуючи однобайтові цифри та літери.
Щоб задати пароль, що використовуватиметься для автентифікації, встановіть прапорець [Set/Change Password] та введіть пароль, використовуючи однобайтові цифри та літери.
7
Клацніть [OK].
Налаштування будуть застосовані.
8
Вийдіть з інтерфейсу віддаленого користувача.
9763-03S