Використання TLS

Протокол TLS — це механізм шифрування даних, що надсилаються або приймаються через мережу. Шифрування зв’язку за допомогою протоколу TLS при використанні інтерфейсу віддаленого користувача зменшує ризик перехоплення даних та маніпуляцій під час зв’язку.
Щоб використовувати зв’язок, зашифрований за допомогою протоколу TLS, для інтерфейсу віддаленого користувача, зазначте ключ і сертифікат (сертифікат сервера), який ви бажаєте використовувати, а потім увімкніть TLS в інтерфейсі віддаленого користувача.
У цьому розділі описано, як налаштувати параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері.
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний], а потім виберіть [Параметри керування], щоб налаштувати параметри. Однак панель керування можна використовувати лише для ввімкнення або вимкнення протоколу TLS в інтерфейсі віддаленого користувача.[Використ. інтерфейс віддал. користувача]
Вам необхідно мати права адміністратора на комп’ютері. Щоб застосувати налаштування, необхідно перезавантажити пристрій.
Необхідні підготовчі операції
Підготуйте ключ і сертифікат, що будуть використовуватися для зв’язку із шифруванням за TLS.Керування ключем і сертифікатом та підтвердження їхньої відповідності
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
У розділі [Network Settings] клацніть [TLS Settings].
Відобразиться екран [TLS Settings].
4
Вкажіть ключ і сертифікат, що будуть використовуватися для зв’язку із шифруванням за TLS.
1
У розділі [Key and Certificate Settings] клацніть [Key and Certificate].
Відобразиться екран [Key and Certificate Settings].
2
Праворуч від ключа та сертифіката, які будуть використовуватися, клацніть [Register Default Key].
Коли ви клацнете по імені ключа (або піктограмі сертифіката) відобразяться дані вибраного сертифіката.
На екрані даних сертифіката клацніть [Verify Certificate], щоб перевірити дійсність сертифіката.
5
Зазначте версію TLS та алгоритм.
1
Клацніть [TLS Details] [Edit].
Відобразиться екран [Edit TLS Details].
2
Задайте версію та алгоритм, які необхідно використовувати, та клацніть [OK].
Деякі поєднання версій і алгоритмів не можна використовувати. Підтримувані поєднання версій і алгоритмів див. в технічних характеристиках TLS. Протокол TLS
[Allowed Versions]
Зазначте максимальну й мінімальну версії TLS.
[Algorithm Settings]
Встановіть прапорець навпроти алгоритму, що має використовуватися для TLS.
6
Активуйте TLS в інтерфейсі віддаленого користувача.
1
Клацніть [License/Other] [Remote UI Settings] [Edit].
Відобразиться екран [Edit Remote UI Settings].
2
Встановіть прапорець [Use TLS] і клацніть [OK].
7
Перезавантажте апарат. Перезавантаження апарата
Налаштування будуть застосовані.
Поява повідомлення з попередженням під час запуску інтерфейсу віддаленого користувача
Під час запуску інтерфейсу віддаленого користувача з активованим TLS може з’явитися повідомлення з попередженням щодо сертифіката безпеки. Якщо проблем із налаштуваннями сертифіката чи TLS немає, можна продовжувати роботу.
9763-03U