Елементи меню параметрів

У цьому розділі описано елементи меню параметрів, яке відкривається натисканням кнопки [Меню] на екрані [Головний] панелі керування.
У цьому меню можна запускати функції та змінювати параметри відповідно до умов експлуатації апарата або його застосування.
Щоб переглядати або змінювати певні параметри, потрібні права адміністратора. Крім того, зверніть увагу: щоб змінені параметри набули чинності, може знадобитися перезапуск апарата.

Додаткові відомості

Відображення екрана входу в систему
Якщо задано ідентифікатор адміністратора системи, може відображатись екран входу в систему, коли вибрано певні елементи. Після введення необхідних даних і успішної автентифікації можна переглядати й змінювати параметри.
Вхід у систему на апараті
Дії в разі необхідності перезавантаження апарата
Після зміни параметрів перезавантажте апарат.
Перезавантаження апарата
Параметри, відсутні в меню
Параметри паперу відображаються, якщо натиснути кнопку [Параметри паперу] на екрані [Меню].
Установлення розміру й типу паперу
Налаштування параметрів за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача
Елементи меню параметрів також можна зазначати з комп’ютера за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача. У цьому інтерфейсі можна зазначати параметри в меню [Settings/Registration] на сторінці порталу.
Елементи, які можна настроювати в меню [Settings/Registration] в інтерфейсі віддаленого користувача, майже ідентичні наявним у меню параметрів на панелі керування, але також є елементи, які можна настроювати лише на панелі керування або лише в інтерфейсі віддаленого користувача. Зверніть увагу, що назви деяких елементів в інтерфейсі віддаленого користувача відрізняються.
Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)
Перевірка параметрів
Можна перевірити поточні параметри, роздрукувавши їх список.
Друк і перегляд звітів і списків
9763-04X