Підключення до безпроводової локальної мережі введенням PIN-коду (режим PIN-коду WPS)

Якщо маршрутизатор безпроводової локальної мережі підтримує режим PIN-коду WPS, підключення можна встановити, зареєструвавши згенерований на апараті PIN-код на маршрутизаторі безпроводової локальної мережі. Для реєстрації PIN-коду використовуйте комп’ютер.
Для підключення до безпровідної локальної мережі необхідно мати права адміністратора.
Необхідні підготовчі операції
Отримайте доступ до маршрутизатора безпроводової локальної мережі з комп’ютера й увімкніть реєстрацію PIN-коду WPS.
* Докладніше про реєстрацію PIN-коду WPS див. у посібнику до маршрутизатора безпроводової локальної мережі.
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Настройки    [Мережа]    [Параметри бездротової локальної мережі]  .
Відобразиться екран [Вибрати мережу].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [<Вх. до сист.>]  . Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
Якщо відображається повідомлення [Увімкнути бездротову локальну мережу?], виберіть [Так] і натисніть .
У разі появи повідомлення [Не вдається знайти точку доступу.] натисніть .
3
Виберіть [Інші підключення] і натисніть .
4
Виберіть [Режим PIN-коду WPS] і натисніть .
Буде згенеровано PIN-код.
Коли відобразиться цей екран, PIN-код WPS потрібно зареєструвати на маршрутизаторі безпроводової локальної мережі протягом 10 хвилин.
5
Отримайте доступ до маршрутизатора безпроводової локальної мережі з комп’ютера та зареєструйте PIN-код WPS на маршрутизаторі.
6
Коли на панелі керування з’явиться повідомлення [Підключено.], натисніть .
Коли апарат підключено до безпровідної локальної мережі, на екрані [Головний] з’явиться [].
7
Зачекайте кілька хвилин.
Зачекайте кілька хвилин. За замовчуванням IP-адреса встановлюється автоматично.
Щоб використовувати певну IP-адресу, налаштуйте її вручну.
Установлення адрес IPv4
Установлення адрес IPv6
У разі появи повідомлення про помилку під час роботи та неможливості встановити підключення
Натисніть і повторіть процедуру, починаючи з кроку 3.
9763-013