Не вдається переключитися на бездротову локальну мережу

Щоб переключитися з дротового на бездротове з’єднання з локальною мережею, використовуйте параметри мережі.
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Настройки]    [Мережа]   [Вибір дрот. або бездрот. лок. мережі]  .
Відобразиться екран [Вибір дрот. або бездрот. лок. мережі].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [<Вх. до сист.>]  . Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Натисніть [Бездротова локальна мережа]  .
Відобразиться повідомлення [Параметри застосовано.].
4
Підключіть апарат до бездротової локальної мережі. Підключення до безпроводової локальної мережі
5
Установіть драйвер на комп’ютері, із яким використовуватиметься апарат.
Коли апарат потрібно переключити з дротового на бездротове з’єднання з локальною мережею, будь-які інстальовані драйвери потрібно видалити, а потім повторно інсталювати.
Докладніше про видалення та інсталяцію драйверів див. у посібнику до драйвера на сайті онлайн-посібника.
https://oip.manual.canon/
9763-07J