Ochranné známky a autorská práva

Ochranné známky

Adobe, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, která se používá v rámci licence.
Mopria®, logo Mopria® a logo Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a servisní známky společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Neoprávněné používání je přísně zakázáno.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems’ implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a “PostScript printing device,” “PostScript display device,” or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Všechny názvy značek a produktů uvedené v tomto dokumentu jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných vlastníků.

Copyright

Neautorizovaná reprodukce obsahu tohoto dokumentu nebo jakékoli jeho části je zakázána.

Právní omezení používání produktu a používání obrazů

Použití vašeho stroje ke skenování, tisku nebo jinému způsobu reprodukce určitých dokumentů a použití takových obrazů, naskenovaných, vytištěných nebo jinak reprodukovaných, vaším strojem může být zakázáno zákonem a jako takové může vést ke vzniku trestní a/nebo občanskoprávní odpovědnosti. Níže uvádíme neúplný seznam těchto dokladů. Tento seznam je pouze orientační. Pokud si nejste jisti, zda je zákonné použití vašeho produktu ke skenování, tisku nebo jinak k reprodukci jakéhokoli konkrétního dokumentu a/nebo použití obrazů naskenovaných, vytištěných nebo jinak reprodukovaných, měli byste se předem poradit s právníkem.
papírové bankovky
cestovní šeky
peněžní poukázky
stravenky
depozitní certifikáty
pasy
poštovní známky (orazítkované i neorazítkované)
imigrační dokumenty
identifikační průkazy nebo odznaky
kolky (orazítkované i neorazítkované)
doklady o vojenské službě nebo o odvodu
cenné papíry nebo jiné dlužní úpisy
šeky nebo směnky vydané vládními úřady
akcie
řidičské průkazy na motorová vozidla a vlastnické listy
autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka těchto práv
V_220726
99LK-08R