Zadávání znaků

Pomocí kláves na obrazovce vyberte písmena a číslice, které chcete zadat, a stiskněte tlačítko  pro zadání znaků.
Můžete zadávat písmena, číslice a symboly.
Změna typu znaků
Stiskněte [Přepnout režim zadávání] , vyberte typ znaků a poté stiskněte .
Přesunutí kurzoru
Vyberte [] nebo [] na obrazovce a stiskněte tlačítko .
Odstraňování znaků
Stisknutím tlačítka [] na obrazovce odstraníte jeden znak.
Pokud se nezobrazí [] nebo [], stisknutím tlačítka [] vymažete všechny znaky.
Zadávání mezer
Stiskněte [Mezera] .
Mezeru můžete zadat také tak, že přesunete kurzor na konec řady znaků a klepnete na [.
99LK-024