Zapnutí zařízení

Pro zapnutí zařízení stiskněte hlavní vypínač na přední straně.
1
Ujistěte se, že je zástrčka zasunutá do elektrické zásuvky.
2
Stiskněte hlavní vypínač.
Na ovládacím panelu se zobrazí úvodní obrazovka.
99LK-01S