Zadání velikosti a typu papíru

Pro zajištění kvality tisku a minimalizaci rizika zachycení papíru je třeba správně nastavit velikost a typ papíru podle vloženého papíru.
Pro zjednodušení procesu nastavení můžete často používaná nastavení papíru uložit a nepotřebná nastavení papíru skrýt.
Nastavení požadovaná po vložení papíru
Nastavte velikost a typ papíru podle vkládaného papíru.
Nastavení velikosti a typu papíru pro zásuvku na papír
Zjednodušení nastavení papíru.
Pro usnadnění nastavení můžete velikost papíru nastavit a uložit.
Uložení papíru nestandardní velikosti (vlastní papír)
Skrytí nepoužívaných formátů papíru
99LK-02A