Seznam spotřebního materiálu

Názvy položek spotřebního materiálu zařízení a počet listů, které lze vytisknout, jsou uvedeny dále.
Při manipulaci a skladování se spotřebním materiálem je navíc třeba dodržovat bezpečnostní opatření. Viz též „Důležité bezpečnostní pokyny“. Příručky k zařízení
Pro dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití originálního toneru, kazet a dílů Canon.

Tonerová kazeta

Dodaná tonerová kazeta
Průměrný počet listů, které lze vytisknout*1 pomocí dodané tonerové kazety, je uveden níže.
*1Průměrná výtěžnost je založena na standardu „ISO/IEC 19752“ (celosvětový standard vydaný Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro způsob měření výtěžnosti tonerové kazety v monochromatických elektrografických tiskárnách a víceúčelových zařízeních, která fungují i jako tiskárny) při tisku na papír velikosti A4 při výchozím nastavení sytosti tisku.
700 listů
Náhradní tonerové kazeta
Níže je uvedena originální tonerová kazeta Canon pro výměnu a průměrný počet listů, které lze vytisknout*1.
Pro dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití originálních tonerových kazet Canon.
*1Průměrná výtěžnost je založena na standardu „ISO/IEC 19752“ (celosvětový standard vydaný Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro způsob měření výtěžnosti tonerové kazety v monochromatických elektrografických tiskárnách a víceúčelových zařízeních, která fungují i jako tiskárny) při tisku na papír velikosti A4 při výchozím nastavení sytosti tisku.
Canon Cartridge 071
1200 listů
Canon Cartridge 071 H
2500 listů
Tonerovou kazetu skladujte podle následujícího popisu. Uložení tonerové kazety na nevhodném místě nebo v nevhodném prostředí může způsobit problémy, například ztrátu dat.
Kazety ukládejte neotevřené až do okamžiku bezprostředně před použitím.
Tonerovou kazetu neukládejte ve svislé nebo obrácené poloze.
Tonerovou kazetu neukládejte na následujících místech:
Místa vystavená přímému působení otevřeného ohně
Místa vystavená přímému působení slunečního záření nebo v blízkosti silného světelného zdroje působícího po dobu delší než pět minut
Místa vystavená působení příliš slaného vzduchu
Místa výrazně vystavená působení žíravých plynů (např. aerosolové spreje nebo čpavek)
Velmi horká a/nebo vlhká místa
Místa vystavená výrazným změnám teploty nebo vlhkosti s vysokou pravděpodobností kondenzace
Velmi prašná místa
Místa, která jsou v dosahu dětí
Místa v blízkosti produktů ovlivněných magnetismem (např. diskety nebo diskové jednotky)
Obalový materiál bezpečně uložte pro budoucí použití. Bude zapotřebí v situacích, jako je uložení zařízení s vyjmutou tonerovou kazetou.
Společnost Canon si vyhrazuje právo bez upozornění změnit umístění a tvar obalového materiálu nebo jej přidat či odebrat.
Tonerovou kazetu skladujte za následujících podmínek:
Rozsah teplot pro uložení: -20 až 40 °C
Rozsah vlhkosti pro uložení: 35 % až 85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)*1
*1 I když je vlhkost ve schváleném rozsahu pro skladování, mohou se přesto v důsledku rozdílných teplot uvnitř a vně tonerové kazety vytvářet uvnitř kazety kapky vody (kondenzace). Kondenzace nepříznivě ovlivňuje kvalitu tisku.
Dávejte pozor na padělané tonerové kazety
Upozorňujeme na skutečnost, že se na trhu vyskytují padělky tonerových kazet Canon. Použití padělané tonerové kazety může způsobovat nízkou kvalitu tisku a výkonnost stroje. Společnost Canon nenese odpovědnost za žádnou poruchu, nehodu nebo poškození vzniklé v důsledku použití padělaného toneru.
Další informace viz https://global.canon/ctc/.
Tonerovou kazetu může být nutné vyměnit před dosažením průměrného počtu listů, které lze vytisknout, v závislosti na prostředí instalace, velikosti papíru k tisku a typu originálů.
Zkrácení doby automatického vypnutí z výchozího nastavení (4 hodiny) může snížit životnost tonerové kazety.
99LK-069